در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟ 90/چه فرقي بين گل‌محمدي با علي دايي است؟! ماجدي: دوستي‌مهر مديرفني تيم‌هاي پايه را نپذيرفت در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟ 90/صادقي: قلعه‌نوعي استاد بازي‌هاي رسانه‌اي است ...

navad.net
 • Domain Name
  navad.net
 • Favicon
 • Google Page Rank
  5
 • Alexa Rank
  #18938
 • Page Size
  104.6 KB
 • Ip Address
  88.198.237.157
 • Heading
  H1: 0, H2: 8, H3: 0, H4: 0, H5: 0, H6: 0
 • Images
  143 GIF, 47 JPG, 33 PNG

Website Meta Analysis

 • Title
  Navad[90] Sport Newspaper | روزنامه ورزشی 90
 • Meta Keyword
 • Meta Description
  در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟ 90/چه فرقي بين گل‌محمدي با علي دايي است؟! ماجدي: دوستي‌مهر مديرفني تيم‌هاي پايه را نپذيرفت در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟ 90/صادقي: قلعه‌نوعي استاد بازي‌هاي رسانه‌اي است مجيدي پيراهن خودش و كريمي را به نابينايان هديه ...

Technical Analysis

 • Webserver
  Microsoft-IIS/7.5
 • Ip Address
  88.198.237.157
 • Domain Age
  9 Years, 10 Months, 19 days.
 • Javascript Library
  jquery
 • Language used
  HTML, CSS, Javascript

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) header show data header response from navad.net.

HTML Analysis

 • cache-control: private
 • content-type: text/html; charset=utf-8
 • content-encoding: gzip
 • vary: Accept-Encoding
 • server: Microsoft-IIS/7.5
 • x-aspnet-version: 2.0.50727
 • x-powered-by: ASP.NET
 • date: Thu, 28 Feb 2013 11:28:23 GMT
 • content-length: 34121
 • x-google-cache-control: remote-fetch
 • via: HTTP/1.1 GWA
Domain Name: NAVAD.NET

Registrant:
Kanoon Informatic Co.
Ali Dardashti ( email )
Afrigha Blvd
Tehran
Tehran,11223344
IR
Tel. +099.82187741000

Creation Date: 03-May-2003
Expiration Date: 03-May-2013

Domain servers in listed order:
ns1.navad.net
ns2.navad.net


Administrative Contact:
Kanoon Informatic Co.
Ali Dardashti ( email )
Afrigha Blvd
Tehran
Tehran,11223344
IR
Tel. +099.82187741000

Technical Contact:
Kanoon Informatic Co.
Ali Dardashti ( email )
Afrigha Blvd
Tehran
Tehran,11223344
IR
Tel. +099.82187741000

Billing Contact:
Kanoon Informatic Co.
Ali Dardashti ( email )
Afrigha Blvd
Tehran
Tehran,11223344
IR
Tel. +099.82187741000

Status:ACTIVE

IP 88.198.237.157 Analysis

 • Country Code
 • Country Code3
 • Country Name
 • City
 • Continent Code
 • Latitude
 • Longitude
 • No whois ip data for 88.198.237.157

In Page Analysis

Traffic Analysis

Magestic Backlinks
Daily Ranks
Rank Trend
Visitor Trend
Bounce Trend

HTML Analysis

HTML validation
 • 904 Errors
 • 20 Warnings
Ratio Text/Html
 • 0.7134333096776604
Message Error
 • Error Line 3, Column 121: DTD did not contain element declaration for document type name
  ….0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  A DOCTYPE declares the version of the language used, as well as what the root (top) element of your document will be. For example, if the top element of your document is <html>, the DOCTYPE declaration will look like: "<!DOCTYPE html".

  In most cases, it is safer not to type or edit the DOCTYPE declaration at all, and preferable to let a tool include it, or copy and paste it from a trusted list of DTDs.

 • Error Line 4, Column 43: document type does not allow element "html" here
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

  One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

 • Error Line 6, Column 61: end tag for "link" omitted, but OMITTAG NO was specified
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 6, Column 1: start tag was here
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
 • Error Line 7, Column 18: there is no attribute "language"
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 7, Column 18: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>
 • Error Line 7, Column 34: there is no attribute "type"
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 7, Column 34: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>
 • Error Line 7, Column 39: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 7, Column 39: element "SCRIPT" undefined
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 7, Column 77: end tag for element "SCRIPT" which is not open
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.js"></SCRIPT>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 8, Column 18: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/menu.js"></SCRIPT>
 • Error Line 8, Column 34: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/menu.js"></SCRIPT>
 • Error Line 8, Column 39: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/menu.js"></SCRIPT>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 8, Column 39: element "SCRIPT" undefined
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/menu.js"></SCRIPT>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 8, Column 75: end tag for element "SCRIPT" which is not open
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/menu.js"></SCRIPT>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 9, Column 11: there is no attribute "rel"
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 9, Column 11: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">
 • Error Line 9, Column 27: there is no attribute "type"
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 9, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">
 • Error Line 9, Column 32: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 9, Column 32: element "LINK" undefined
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/skin.css">

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 10, Column 11: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/jquery.jcarousel.css">
 • Error Line 10, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/jquery.jcarousel.css">
 • Error Line 10, Column 32: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/jquery.jcarousel.css">

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 10, Column 32: element "LINK" undefined
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/jquery.jcarousel.css">

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 11, Column 11: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/menu.css">
 • Error Line 11, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/menu.css">
 • Error Line 11, Column 32: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/menu.css">

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 11, Column 32: element "LINK" undefined
  <LINK rel=stylesheet type=text/css href="css/menu.css">

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 13, Column 18: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.jcarousel.js"><…
 • Error Line 13, Column 34: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.jcarousel.js"><…
 • Error Line 13, Column 39: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.jcarousel.js"><…

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 13, Column 39: element "SCRIPT" undefined
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.jcarousel.js"><…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 13, Column 87: end tag for element "SCRIPT" which is not open
  …language=javascript type=text/javascript src="js/jquery.jcarousel.js"></SCRIPT>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 14, Column 68: end tag for "meta" omitted, but OMITTAG NO was specified
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 14, Column 1: start tag was here
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
 • Error Line 15, Column 35: end tag for "meta" omitted, but OMITTAG NO was specified
  <meta name="robots" content="all">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 15, Column 1: start tag was here
  <meta name="robots" content="all">
 • Error Line 16, Column 50: end tag for "meta" omitted, but OMITTAG NO was specified
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 16, Column 1: start tag was here
  <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
 • Error Line 30, Column 47: required attribute "alt" not specified
          <img src="images/header.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 32, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  			<div id=advheader class=banneradv>
 • Error Line 32, Column 28: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  			<div id=advheader class=banneradv>
 • Error Line 35, Column 10: required attribute "type" not specified
   <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 39, Column 21: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  			</div><div class=lastnews> 
 • Error Line 40, Column 13: there is no attribute "id"
  <marquee id="topnews" direction="right" onmouseout="this.start()" onmouseover="…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 33: there is no attribute "direction"
  <marquee id="topnews" direction="right" onmouseout="this.start()" onmouseover="…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 52: there is no attribute "onmouseout"
  …topnews" direction="right" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()"…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 79: there is no attribute "onmouseover"
  …onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" scrolldel…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 106: there is no attribute "scrollamount"
  …out="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" scrolldelay="2" >

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 122: there is no attribute "scrolldelay"
  …out="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" scrolldelay="2" >

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 40, Column 126: element "marquee" undefined
  …out="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="3" scrolldelay="2" >

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 43, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …f="newscontent.aspx?NewsID=60244" target=_blank >در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟</a>
 • Error Line 45, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60154" target=_blank >90/چه فرقي بين گل‌محمدي با علي د…
 • Error Line 47, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60107" target=_blank >ماجدي: دوستي‌مهر مديرفني تيم‌هاي…
 • Error Line 49, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …f="newscontent.aspx?NewsID=59743" target=_blank >در برنامه ديشب 90 چه گذشت؟</a>
 • Error Line 51, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=59730" target=_blank >90/صادقي: قلعه‌نوعي استاد بازي‌ه…
 • Error Line 53, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=59729" target=_blank >مجيدي پيراهن خودش و كريمي را به …
 • Error Line 55, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ref="newscontent.aspx?NewsID=59726" target=_blank >90/ايراد از تراكتور نبود</a>
 • Error Line 57, Column 49: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=59725" target=_blank >90/جلسه خودماني با مديرعامل باشگ…
 • Error Line 68, Column 12: there is no attribute "class"
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 68, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>
 • Error Line 68, Column 32: element "DIV" undefined
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 68, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>
 • Error Line 68, Column 48: element "DIV" undefined
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 68, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>
 • Error Line 68, Column 72: element "DIV" undefined
  <DIV class=head-block-2-wrapper><DIV class=page><DIV class=head-block-2>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 69, Column 8: there is no attribute "id"
  <UL id=nav>

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 69, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=nav>
 • Error Line 69, Column 11: element "UL" undefined
  <UL id=nav>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 70, Column 17: there is no attribute "onmouseover"
  <LI onmouseover="this.className='over'; toggleMenu('manmenu1',1)" onmouseout="t…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 70, Column 78: there is no attribute "onmouseout"
  … toggleMenu('manmenu1',1)" onmouseout="this.className=''; toggleMenu('manmenu1…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 70, Column 123: element "LI" undefined
  …lassName=''; toggleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self …

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 70, Column 132: there is no attribute "href"
  …''; toggleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self > صفحه ا…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 70, Column 132: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …''; toggleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self > صفحه ا…
 • Error Line 70, Column 138: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  …ggleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self > صفحه اصلي</A…

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 70, Column 138: element "A" undefined
  …ggleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self > صفحه اصلي</A…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 70, Column 178: end tag for element "A" which is not open
  …gleMenu('manmenu1',0)"><A href=http://navad.net/ target=_self > صفحه اصلي</A> 

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 71, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu1>
 • Error Line 71, Column 16: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu1>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 72, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=http://navad.net target=_self > صفحه اصلي سايت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 72, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=http://navad.net target=_self > صفحه اصلي سايت</A></LI>
 • Error Line 72, Column 19: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LI><A href=http://navad.net target=_self > صفحه اصلي سايت</A></LI>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 72, Column 19: element "A" undefined
  <LI><A href=http://navad.net target=_self > صفحه اصلي سايت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 72, Column 63: end tag for element "A" which is not open
  <LI><A href=http://navad.net target=_self > صفحه اصلي سايت</A></LI>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 73, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=http://woman.navad.net target=_self > نود بانوان</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 73, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=http://woman.navad.net target=_self > نود بانوان</A></LI>
 • Error Line 73, Column 19: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LI><A href=http://woman.navad.net target=_self > نود بانوان</A></LI>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 73, Column 19: element "A" undefined
  <LI><A href=http://woman.navad.net target=_self > نود بانوان</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 73, Column 65: end tag for element "A" which is not open
  <LI><A href=http://woman.navad.net target=_self > نود بانوان</A></LI>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 74, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=http://football.navad.net target=_self > نود فوتبالي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 74, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=http://football.navad.net target=_self > نود فوتبالي</A></LI>
 • Error Line 74, Column 19: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LI><A href=http://football.navad.net target=_self > نود فوتبالي</A></LI>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 74, Column 19: element "A" undefined
  <LI><A href=http://football.navad.net target=_self > نود فوتبالي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 74, Column 69: end tag for element "A" which is not open
  <LI><A href=http://football.navad.net target=_self > نود فوتبالي</A></LI>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 76, Column 123: element "LI" undefined
  …lassName=''; toggleMenu('manmenu4',0)"><A href=# target=_self > بخش کاربران</…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 76, Column 132: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  …ssName=''; toggleMenu('manmenu4',0)"><A href=# target=_self > بخش کاربران</A> 

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 76, Column 141: there is no attribute "target"
  …ssName=''; toggleMenu('manmenu4',0)"><A href=# target=_self > بخش کاربران</A> 

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 76, Column 141: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ssName=''; toggleMenu('manmenu4',0)"><A href=# target=_self > بخش کاربران</A> 
 • Error Line 76, Column 148: element "A" undefined
  …ssName=''; toggleMenu('manmenu4',0)"><A href=# target=_self > بخش کاربران</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 77, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu4>
 • Error Line 77, Column 16: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu4>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 78, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_self > ثبت نام کاربر جديد</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 78, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_self > ثبت نام کاربر جديد</A></LI>
 • Error Line 78, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_self > ثبت نام کاربر جديد</A></LI>
 • Error Line 78, Column 42: element "A" undefined
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_self > ثبت نام کاربر جديد</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 79, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=login.aspx target=_blank > ورود کاربران</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 79, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=login.aspx target=_blank > ورود کاربران</A></LI>
 • Error Line 79, Column 31: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=login.aspx target=_blank > ورود کاربران</A></LI>
 • Error Line 79, Column 38: element "A" undefined
  <LI><A href=login.aspx target=_blank > ورود کاربران</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 80, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=forget.aspx target=_blank > فراموشي رمز عبور</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 80, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=forget.aspx target=_blank > فراموشي رمز عبور</A></LI>
 • Error Line 80, Column 32: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=forget.aspx target=_blank > فراموشي رمز عبور</A></LI>
 • Error Line 80, Column 39: element "A" undefined
  <LI><A href=forget.aspx target=_blank > فراموشي رمز عبور</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 82, Column 123: element "LI" undefined
  ….className=''; toggleMenu('manmenu7',0)"><A href=# target=_self > تبليغات</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 82, Column 132: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  ….className=''; toggleMenu('manmenu7',0)"><A href=# target=_self > تبليغات</A> 

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 82, Column 141: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  ….className=''; toggleMenu('manmenu7',0)"><A href=# target=_self > تبليغات</A> 
 • Error Line 82, Column 148: element "A" undefined
  ….className=''; toggleMenu('manmenu7',0)"><A href=# target=_self > تبليغات</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 83, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu7>
 • Error Line 83, Column 16: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu7>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 84, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=# target=_blank > تعرفه تبليغات</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 84, Column 13: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=# target=_blank > تعرفه تبليغات</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 84, Column 22: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=# target=_blank > تعرفه تبليغات</A></LI>
 • Error Line 84, Column 29: element "A" undefined
  <LI><A href=# target=_blank > تعرفه تبليغات</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 85, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=# target=_blank > سفارش تبليغات</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 85, Column 13: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=# target=_blank > سفارش تبليغات</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 85, Column 22: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=# target=_blank > سفارش تبليغات</A></LI>
 • Error Line 85, Column 29: element "A" undefined
  <LI><A href=# target=_blank > سفارش تبليغات</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 87, Column 123: element "LI" undefined
  …className=''; toggleMenu('manmenu9',0)"><A href=# target=_self > گالري ها</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 87, Column 132: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  …className=''; toggleMenu('manmenu9',0)"><A href=# target=_self > گالري ها</A> 

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 87, Column 141: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …className=''; toggleMenu('manmenu9',0)"><A href=# target=_self > گالري ها</A> 
 • Error Line 87, Column 148: element "A" undefined
  …className=''; toggleMenu('manmenu9',0)"><A href=# target=_self > گالري ها</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 88, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu9>
 • Error Line 88, Column 16: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu9>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 89, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=picbank.aspx target=_self > گالري عکس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 89, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=picbank.aspx target=_self > گالري عکس</A></LI>
 • Error Line 89, Column 33: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=picbank.aspx target=_self > گالري عکس</A></LI>
 • Error Line 89, Column 40: element "A" undefined
  <LI><A href=picbank.aspx target=_self > گالري عکس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 90, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=MovieBank.aspx target=_self > گالري فيلم</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 90, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=MovieBank.aspx target=_self > گالري فيلم</A></LI>
 • Error Line 90, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=MovieBank.aspx target=_self > گالري فيلم</A></LI>
 • Error Line 90, Column 42: element "A" undefined
  <LI><A href=MovieBank.aspx target=_self > گالري فيلم</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 92, Column 125: element "LI" undefined
  …assName=''; toggleMenu('manmenu11',0)"><A href=http://navad.net/fan target=_bl…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 92, Column 134: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …'; toggleMenu('manmenu11',0)"><A href=http://navad.net/fan target=_blank > پيش…
 • Error Line 92, Column 140: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  …gleMenu('manmenu11',0)"><A href=http://navad.net/fan target=_blank > پيشبيني ل…

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 92, Column 140: element "A" undefined
  …gleMenu('manmenu11',0)"><A href=http://navad.net/fan target=_blank > پيشبيني ل…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 92, Column 190: end tag for element "A" which is not open
  …nmenu11',0)"><A href=http://navad.net/fan target=_blank > پيشبيني ليگ برتر</A> 

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 93, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu11>
 • Error Line 93, Column 17: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu11>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 94, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=http://navad.net/fan target=_blank > شرکت در پيش بيني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 94, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=http://navad.net/fan target=_blank > شرکت در پيش بيني</A></LI>
 • Error Line 94, Column 19: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LI><A href=http://navad.net/fan target=_blank > شرکت در پيش بيني</A></LI>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 94, Column 19: element "A" undefined
  <LI><A href=http://navad.net/fan target=_blank > شرکت در پيش بيني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 94, Column 69: end tag for element "A" which is not open
  <LI><A href=http://navad.net/fan target=_blank > شرکت در پيش بيني</A></LI>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 95, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_blank > عضويت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 95, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_blank > عضويت</A></LI>
 • Error Line 95, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_blank > عضويت</A></LI>
 • Error Line 95, Column 42: element "A" undefined
  <LI><A href=SignUp_In.aspx target=_blank > عضويت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 97, Column 125: element "LI" undefined
  …assName=''; toggleMenu('manmenu13',0)"><A href=livenews.aspx target=_self > ا…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 97, Column 134: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …'; toggleMenu('manmenu13',0)"><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده…
 • Error Line 97, Column 155: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …oggleMenu('manmenu13',0)"><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A> 
 • Error Line 97, Column 162: element "A" undefined
  …oggleMenu('manmenu13',0)"><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 98, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu13>
 • Error Line 98, Column 17: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu13>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 99, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 99, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A></LI>
 • Error Line 99, Column 34: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A></LI>
 • Error Line 99, Column 41: element "A" undefined
  <LI><A href=livenews.aspx target=_self > اخبار زنده</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 100, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx target=_self > عناوين کل اخبار</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 100, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx target=_self > عناوين کل اخبار</A></LI>
 • Error Line 100, Column 33: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx target=_self > عناوين کل اخبار</A></LI>
 • Error Line 100, Column 40: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx target=_self > عناوين کل اخبار</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 102, Column 125: element "LI" undefined
  …assName=''; toggleMenu('manmenu15',0)"><A href=http://navad.net/rss target=_bl…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 102, Column 134: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …'; toggleMenu('manmenu15',0)"><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS…
 • Error Line 102, Column 140: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  …oggleMenu('manmenu15',0)"><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A> 

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 102, Column 140: element "A" undefined
  …oggleMenu('manmenu15',0)"><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 102, Column 177: end tag for element "A" which is not open
  …oggleMenu('manmenu15',0)"><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A> 

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 103, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu15>
 • Error Line 103, Column 17: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu15>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 104, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 104, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A></LI>
 • Error Line 104, Column 19: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
  <LI><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A></LI>

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 104, Column 19: element "A" undefined
  <LI><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 104, Column 56: end tag for element "A" which is not open
  <LI><A href=http://navad.net/rss target=_blank > RSS</A></LI>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 106, Column 125: element "LI" undefined
  …assName=''; toggleMenu('manmenu16',0)"><A href=Contactus.aspx target=_self > …

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 106, Column 134: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …'; toggleMenu('manmenu16',0)"><A href=Contactus.aspx target=_self > تماس با م…
 • Error Line 106, Column 156: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ggleMenu('manmenu16',0)"><A href=Contactus.aspx target=_self > تماس با ما</A> 
 • Error Line 106, Column 163: element "A" undefined
  …ggleMenu('manmenu16',0)"><A href=Contactus.aspx target=_self > تماس با ما</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 107, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu16>
 • Error Line 107, Column 17: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu16>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 108, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=Contactus.aspx target=_self > آدرس و تلفن</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 108, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=Contactus.aspx target=_self > آدرس و تلفن</A></LI>
 • Error Line 108, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=Contactus.aspx target=_self > آدرس و تلفن</A></LI>
 • Error Line 108, Column 42: element "A" undefined
  <LI><A href=Contactus.aspx target=_self > آدرس و تلفن</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 109, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=# target=_self > پشتيباني سايت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 109, Column 13: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=# target=_self > پشتيباني سايت</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 109, Column 22: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=# target=_self > پشتيباني سايت</A></LI>
 • Error Line 109, Column 29: element "A" undefined
  <LI><A href=# target=_self > پشتيباني سايت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 111, Column 125: element "LI" undefined
  …assName=''; toggleMenu('manmenu18',0)"><A href=Allnews.aspx target=blank>عناوی…

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 111, Column 134: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …'; toggleMenu('manmenu18',0)"><A href=Allnews.aspx target=blank>عناوین کل اخبا…
 • Error Line 111, Column 154: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ggleMenu('manmenu18',0)"><A href=Allnews.aspx target=blank>عناوین کل اخبار</A> 
 • Error Line 111, Column 159: element "A" undefined
  …ggleMenu('manmenu18',0)"><A href=Allnews.aspx target=blank>عناوین کل اخبار</A> 

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 112, Column 8: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <UL id=manmenu18>
 • Error Line 112, Column 17: element "UL" undefined
  <UL id=manmenu18>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 113, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=1 target=_blank >فوتبال ايران</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 113, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=1 target=_blank >فوتبال ايران</A></LI>
 • Error Line 113, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=1 target=_blank >فوتبال ايران</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 113, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=1 target=_blank >فوتبال ايران</A></LI>
 • Error Line 113, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=1 target=_blank >فوتبال ايران</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 114, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=2 target=_blank >فوتبال جهان</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 114, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=2 target=_blank >فوتبال جهان</A></LI>
 • Error Line 114, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=2 target=_blank >فوتبال جهان</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 114, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=2 target=_blank >فوتبال جهان</A></LI>
 • Error Line 114, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=2 target=_blank >فوتبال جهان</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 115, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=3 target=_blank >كشتي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 115, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=3 target=_blank >كشتي</A></LI>
 • Error Line 115, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=3 target=_blank >كشتي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 115, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=3 target=_blank >كشتي</A></LI>
 • Error Line 115, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=3 target=_blank >كشتي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 116, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=4 target=_blank >واليبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 116, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=4 target=_blank >واليبال</A></LI>
 • Error Line 116, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=4 target=_blank >واليبال</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 116, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=4 target=_blank >واليبال</A></LI>
 • Error Line 116, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=4 target=_blank >واليبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 117, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=5 target=_blank >بسكتبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 117, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=5 target=_blank >بسكتبال</A></LI>
 • Error Line 117, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=5 target=_blank >بسكتبال</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 117, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=5 target=_blank >بسكتبال</A></LI>
 • Error Line 117, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=5 target=_blank >بسكتبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 118, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=6 target=_blank >فوتسال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 118, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=6 target=_blank >فوتسال</A></LI>
 • Error Line 118, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=6 target=_blank >فوتسال</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 118, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=6 target=_blank >فوتسال</A></LI>
 • Error Line 118, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=6 target=_blank >فوتسال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 119, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=7 target=_blank >جودو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 119, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=7 target=_blank >جودو</A></LI>
 • Error Line 119, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=7 target=_blank >جودو</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 119, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=7 target=_blank >جودو</A></LI>
 • Error Line 119, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=7 target=_blank >جودو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 120, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=8 target=_blank >تكواندو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 120, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=8 target=_blank >تكواندو</A></LI>
 • Error Line 120, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=8 target=_blank >تكواندو</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 120, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=8 target=_blank >تكواندو</A></LI>
 • Error Line 120, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=8 target=_blank >تكواندو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 121, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=9 target=_blank >وزنه برداري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 121, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=9 target=_blank >وزنه برداري</A></LI>
 • Error Line 121, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=9 target=_blank >وزنه برداري</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 121, Column 44: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=9 target=_blank >وزنه برداري</A></LI>
 • Error Line 121, Column 51: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=9 target=_blank >وزنه برداري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 122, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=10 target=_blank >تنيس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 122, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=10 target=_blank >تنيس</A></LI>
 • Error Line 122, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=10 target=_blank >تنيس</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 122, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=10 target=_blank >تنيس</A></LI>
 • Error Line 122, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=10 target=_blank >تنيس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 123, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=11 target=_blank >دوچرخه سواري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 123, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=11 target=_blank >دوچرخه سواري</A></LI>
 • Error Line 123, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=11 target=_blank >دوچرخه سواري</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 123, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=11 target=_blank >دوچرخه سواري</A></LI>
 • Error Line 123, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=11 target=_blank >دوچرخه سواري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 124, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=39 target=_blank >شنا</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 124, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=39 target=_blank >شنا</A></LI>
 • Error Line 124, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=39 target=_blank >شنا</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 124, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=39 target=_blank >شنا</A></LI>
 • Error Line 124, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=39 target=_blank >شنا</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 125, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=40 target=_blank >تيراندازي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 125, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=40 target=_blank >تيراندازي</A></LI>
 • Error Line 125, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=40 target=_blank >تيراندازي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 125, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=40 target=_blank >تيراندازي</A></LI>
 • Error Line 125, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=40 target=_blank >تيراندازي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 126, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=41 target=_blank >شطرنج</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 126, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=41 target=_blank >شطرنج</A></LI>
 • Error Line 126, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=41 target=_blank >شطرنج</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 126, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=41 target=_blank >شطرنج</A></LI>
 • Error Line 126, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=41 target=_blank >شطرنج</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 127, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=42 target=_blank >دو و ميداني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 127, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=42 target=_blank >دو و ميداني</A></LI>
 • Error Line 127, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=42 target=_blank >دو و ميداني</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 127, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=42 target=_blank >دو و ميداني</A></LI>
 • Error Line 127, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=42 target=_blank >دو و ميداني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 128, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=44 target=_blank >تنيس روي ميز</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 128, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=44 target=_blank >تنيس روي ميز</A></LI>
 • Error Line 128, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=44 target=_blank >تنيس روي ميز</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 128, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=44 target=_blank >تنيس روي ميز</A></LI>
 • Error Line 128, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=44 target=_blank >تنيس روي ميز</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 129, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=46 target=_blank >بيس بال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 129, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=46 target=_blank >بيس بال</A></LI>
 • Error Line 129, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=46 target=_blank >بيس بال</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 129, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=46 target=_blank >بيس بال</A></LI>
 • Error Line 129, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=46 target=_blank >بيس بال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 130, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=47 target=_blank >اتومبيل راني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 130, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=47 target=_blank >اتومبيل راني</A></LI>
 • Error Line 130, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=47 target=_blank >اتومبيل راني</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 130, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=47 target=_blank >اتومبيل راني</A></LI>
 • Error Line 130, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=47 target=_blank >اتومبيل راني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 131, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=48 target=_blank >هندبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 131, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=48 target=_blank >هندبال</A></LI>
 • Error Line 131, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=48 target=_blank >هندبال</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 131, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=48 target=_blank >هندبال</A></LI>
 • Error Line 131, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=48 target=_blank >هندبال</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 132, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=49 target=_blank >واتر پولو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 132, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=49 target=_blank >واتر پولو</A></LI>
 • Error Line 132, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=49 target=_blank >واتر پولو</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 132, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=49 target=_blank >واتر پولو</A></LI>
 • Error Line 132, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=49 target=_blank >واتر پولو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 133, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=52 target=_blank >شمشيربازي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 133, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=52 target=_blank >شمشيربازي</A></LI>
 • Error Line 133, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=52 target=_blank >شمشيربازي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 133, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=52 target=_blank >شمشيربازي</A></LI>
 • Error Line 133, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=52 target=_blank >شمشيربازي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 134, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=53 target=_blank >اسكي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 134, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=53 target=_blank >اسكي</A></LI>
 • Error Line 134, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=53 target=_blank >اسكي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 134, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=53 target=_blank >اسكي</A></LI>
 • Error Line 134, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=53 target=_blank >اسكي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 135, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=55 target=_blank >كاراته</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 135, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=55 target=_blank >كاراته</A></LI>
 • Error Line 135, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=55 target=_blank >كاراته</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 135, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=55 target=_blank >كاراته</A></LI>
 • Error Line 135, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=55 target=_blank >كاراته</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 136, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=62 target=_blank >پينگ پنگ</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 136, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=62 target=_blank >پينگ پنگ</A></LI>
 • Error Line 136, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=62 target=_blank >پينگ پنگ</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 136, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=62 target=_blank >پينگ پنگ</A></LI>
 • Error Line 136, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=62 target=_blank >پينگ پنگ</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 137, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=65 target=_blank >راگبي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 137, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=65 target=_blank >راگبي</A></LI>
 • Error Line 137, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=65 target=_blank >راگبي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 137, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=65 target=_blank >راگبي</A></LI>
 • Error Line 137, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=65 target=_blank >راگبي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 138, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=70 target=_blank >هاكي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 138, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=70 target=_blank >هاكي</A></LI>
 • Error Line 138, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=70 target=_blank >هاكي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 138, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=70 target=_blank >هاكي</A></LI>
 • Error Line 138, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=70 target=_blank >هاكي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 139, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=71 target=_blank >فوتبال ساحلي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 139, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=71 target=_blank >فوتبال ساحلي</A></LI>
 • Error Line 139, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=71 target=_blank >فوتبال ساحلي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 139, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=71 target=_blank >فوتبال ساحلي</A></LI>
 • Error Line 139, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=71 target=_blank >فوتبال ساحلي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 140, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=99 target=_blank >پرورش اندام</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 140, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=99 target=_blank >پرورش اندام</A></LI>
 • Error Line 140, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=99 target=_blank >پرورش اندام</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 140, Column 45: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=99 target=_blank >پرورش اندام</A></LI>
 • Error Line 140, Column 52: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=99 target=_blank >پرورش اندام</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 141, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=104 target=_blank >عمومي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 141, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=104 target=_blank >عمومي</A></LI>
 • Error Line 141, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=104 target=_blank >عمومي</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 141, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=104 target=_blank >عمومي</A></LI>
 • Error Line 141, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=104 target=_blank >عمومي</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 142, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=106 target=_blank >ايروبيك</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 142, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=106 target=_blank >ايروبيك</A></LI>
 • Error Line 142, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=106 target=_blank >ايروبيك</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 142, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=106 target=_blank >ايروبيك</A></LI>
 • Error Line 142, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=106 target=_blank >ايروبيك</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 143, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=109 target=_blank >بيليارد</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 143, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=109 target=_blank >بيليارد</A></LI>
 • Error Line 143, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=109 target=_blank >بيليارد</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 143, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=109 target=_blank >بيليارد</A></LI>
 • Error Line 143, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=109 target=_blank >بيليارد</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 144, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=111 target=_blank >بوکس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 144, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=111 target=_blank >بوکس</A></LI>
 • Error Line 144, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=111 target=_blank >بوکس</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 144, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=111 target=_blank >بوکس</A></LI>
 • Error Line 144, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=111 target=_blank >بوکس</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 145, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=112 target=_blank >دو ميداني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 145, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=112 target=_blank >دو ميداني</A></LI>
 • Error Line 145, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=112 target=_blank >دو ميداني</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 145, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=112 target=_blank >دو ميداني</A></LI>
 • Error Line 145, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=112 target=_blank >دو ميداني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 146, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=117 target=_blank >وشو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 146, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=117 target=_blank >وشو</A></LI>
 • Error Line 146, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=117 target=_blank >وشو</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 146, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=117 target=_blank >وشو</A></LI>
 • Error Line 146, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=117 target=_blank >وشو</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 147, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=120 target=_blank >سلامت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 147, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=120 target=_blank >سلامت</A></LI>
 • Error Line 147, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=120 target=_blank >سلامت</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 147, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=120 target=_blank >سلامت</A></LI>
 • Error Line 147, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=120 target=_blank >سلامت</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 148, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=122 target=_blank >بدمينتون</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 148, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=122 target=_blank >بدمينتون</A></LI>
 • Error Line 148, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=122 target=_blank >بدمينتون</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 148, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=122 target=_blank >بدمينتون</A></LI>
 • Error Line 148, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=122 target=_blank >بدمينتون</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 149, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=124 target=_blank >قايقراني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 149, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=124 target=_blank >قايقراني</A></LI>
 • Error Line 149, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=124 target=_blank >قايقراني</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 149, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=124 target=_blank >قايقراني</A></LI>
 • Error Line 149, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=124 target=_blank >قايقراني</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 150, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=127 target=_blank >سوارکاري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 150, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=127 target=_blank >سوارکاري</A></LI>
 • Error Line 150, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=127 target=_blank >سوارکاري</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 150, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=127 target=_blank >سوارکاري</A></LI>
 • Error Line 150, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=127 target=_blank >سوارکاري</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 151, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=131 target=_blank >اسکواش</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 151, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=131 target=_blank >اسکواش</A></LI>
 • Error Line 151, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=131 target=_blank >اسکواش</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 151, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=131 target=_blank >اسکواش</A></LI>
 • Error Line 151, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=131 target=_blank >اسکواش</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 152, Column 4: element "LI" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=133 target=_blank >المپيک</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 152, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=133 target=_blank >المپيک</A></LI>
 • Error Line 152, Column 25: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=133 target=_blank >المپيک</A></LI>

  You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.

 • Error Line 152, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=133 target=_blank >المپيک</A></LI>
 • Error Line 152, Column 53: element "A" undefined
  <LI><A href=allnews.aspx?Newskind=133 target=_blank >المپيک</A></LI>

  You have used the element named above in your document, but the document type you are using does not define an element of that name. This error is often caused by:

  • incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Frameset" document type to get the "<frameset>" element),
  • by using vendor proprietary extensions such as "<spacer>" or "<marquee>" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).
  • by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).
 • Error Line 164, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/news.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 164, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/news.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 164, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/news.png">
 • Error Line 214, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …         <a href="newscontent.aspx?NewsID=60430" target=_blank title="
 • Error Line 218, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  " ><span dir=rtl >دايي: فقط 10‌درصد از جايگاه‌ها را به پرسپوليس مي‌دهيم</span> …
 • Error Line 218, Column 177: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/427017.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 224, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60426" target=_blank title="هفته اول رقابت‌هاي ليگ قهر…
 • Error Line 224, Column 186: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ايندگان کشورمان همراه شد." ><span dir=rtl >نتايج کامل هفته اول ليگ قهرمانان آس…
 • Error Line 224, Column 334: required attribute "alt" not specified
  …dth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/3097129.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 230, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60425" target=_blank title="سرمربي تيم فوتبال سپاهان گ…
 • Error Line 231, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  " ><span dir=rtl >کرانچار: از بازگشت "سزار" به سپاهان استقبال مي‌کنيم</span> <i…
 • Error Line 231, Column 176: required attribute "alt" not specified
  …dth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/1096034.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 237, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60424" target=_blank title="مديرعامل باشگاه پرسپوليس گ…
 • Error Line 237, Column 209: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …پيراهن به يادگاري بياورد." ><span dir=rtl >رويانيان: هيچ‌وقت نمي‌توانم دايي را…
 • Error Line 237, Column 369: required attribute "alt" not specified
  …dth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/3966388.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 243, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60423" target=_blank title="سرمربي پرتغالي تيم فوتبال …
 • Error Line 243, Column 204: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … تيم دست به هر کاري بزند." ><span dir=rtl >حاضرم براي هواداران تراکتور دست به …
 • Error Line 243, Column 362: required attribute "alt" not specified
  …dth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/2769862.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 249, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60408" target=_blank title="تيم فوتبال سپاهان در اولين…
 • Error Line 249, Column 194: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ر به برتري ? بر صفر رسيد." ><span dir=rtl >سپاهان، النصر امارات را در هم کوبيد…
 • Error Line 249, Column 358: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/6178258.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 255, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60407" target=_blank title=" سرمربي تيم فوتبال استقلال…
 • Error Line 255, Column 212: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … الريان را شکست مي‌داديم." ><span dir=rtl >قلعه‌نويي: اگر عدالت رعايت مي شد با…
 • Error Line 255, Column 378: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/3678262.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 261, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60405" target=_blank title="تيم فوتبال استقلال در اولي…
 • Error Line 262, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  " ><span dir=rtl >تساوي استقلال مقابل الريان در ديداري پرگل</span> <img  heigh…
 • Error Line 262, Column 165: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/4149391.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 268, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60396" target=_blank title="کميته انضباطي اعلام کرد سر…
 • Error Line 268, Column 193: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …سايپا تيمش را همراهي کند." ><span dir=rtl >محروميت گل‌محمدي لغو شد</span> <img…
 • Error Line 268, Column 326: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/6141292.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 274, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60392" target=_blank title="علي کفاشيان گفت: من به روي…
 • Error Line 274, Column 186: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …دفاع از حق پرسپوليس باشد." ><span dir=rtl >کفاشيان: به رويانيان حق مي‌دهم</spa…
 • Error Line 274, Column 326: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/1102079.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 280, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60389" target=_blank title="محمد رويانيان بار ديگر از …
 • Error Line 280, Column 227: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … حامي واقعي آنها من هستم." ><span dir=rtl >رويانيان: داوران بدانند من بزرگترين…
 • Error Line 280, Column 387: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/4578948.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 286, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60378" target=_blank title="در برنامه 90 و در صحنه‌هاي…
 • Error Line 286, Column 283: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ه ضربات پنالتي را بزنند! " ><span dir=rtl >90/تهراني‌هاي سرکش و مظلوميت آقاي ت…
 • Error Line 286, Column 431: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/1287321.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 292, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60377" target=_blank title=" فصل جديد مسابقات ليگ قهرم…
 • Error Line 292, Column 264: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …اف حريفان خود خواهند رفت." ><span dir=rtl >90/پرسپوليس کجايي؟!</span> <img  h…
 • Error Line 292, Column 393: required attribute "alt" not specified
  …idth="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/7561989.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 298, Column 80: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?NewsID=60374" target=_blank title="تيم تراکتورسازي در اولين ت…
 • Error Line 298, Column 247: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …يره را سه بر يک شکست داد." ><span dir=rtl >90/برکانا تراختور، ننه سوتي حلالن ا…
 • Error Line 298, Column 397: required attribute "alt" not specified
  …width="170px" src="http://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/674102.jpg" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 311, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 312, Column 123: value of attribute "scrolling" cannot be "No"; must be one of "yes", "no", "auto"
  …c= "http://navad.ads.saba-e.com/showads.php?posid=406" scrolling="No"></iframe>

  The value of the attribute is defined to be one of a list of possible values but in the document it contained something that is not allowed for that type of attribute. For instance, the “selected” attribute must be either minimized as “selected” or spelled out in full as “selected="selected"”; a value like “selected="true"” is not allowed.

 • Error Line 313, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 314, Column 122: value of attribute "scrolling" cannot be "No"; must be one of "yes", "no", "auto"
  …c="http://navad.ads.saba-e.com/showads.php?posid=400" scrolling="No"></iframe> 

  The value of the attribute is defined to be one of a list of possible values but in the document it contained something that is not allowed for that type of attribute. For instance, the “selected” attribute must be either minimized as “selected” or spelled out in full as “selected="selected"”; a value like “selected="true"” is not allowed.

 • Error Line 315, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 316, Column 9: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div id=advsp >
 • Error Line 320, Column 8: required attribute "type" not specified
  <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 325, Column 44: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 325, Column 45: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 325, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 332, Column 16: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div class=advspace></div><script src="http://www.netbina.net/webcodes/Nava…
 • Error Line 335, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				 <div id=advhomeright1></div>  <div id=advhomeright2></div>
 • Error Line 335, Column 46: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				 <div id=advhomeright1></div>  <div id=advhomeright2></div>
 • Error Line 336, Column 15: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
     <div id=advhomeright3></div>
 • Error Line 337, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://na…
 • Error Line 337, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://na…
 • Error Line 337, Column 126: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=57932" target=_blank title= ><b>فروش نسخه دیجیتالی رو…
 • Error Line 337, Column 141: an attribute value specification must start with a literal or a name character
  …content.aspx?newsid=57932" target=_blank title= ><b>فروش نسخه دیجیتالی روزنامه
 • Error Line 338, Column 16: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  </b><div class=advspace></div>
 • Error Line 338, Column 24: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  </b><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 339, Column 43: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  قابل توجه هموطنان خارج از کشور <div class=advspace></div>
 • Error Line 339, Column 51: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  قابل توجه هموطنان خارج از کشور <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 341, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 341, Column 21: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
   <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 343, Column 14: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>      
 • Error Line 344, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a href="http://ham…
 • Error Line 344, Column 26: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a href="http://ham…
 • Error Line 344, Column 98: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … ><a href="http://hamiblog.ir/" target=_blank title= ><b>حامــــی بــــلاگ</b>
 • Error Line 344, Column 113: an attribute value specification must start with a literal or a name character
  … ><a href="http://hamiblog.ir/" target=_blank title= ><b>حامــــی بــــلاگ</b>
 • Error Line 345, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 345, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 346, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 346, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 348, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 348, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 349, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
         </a></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 350, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://ww…
 • Error Line 350, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://ww…
 • Error Line 350, Column 123: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ad.net/redirect.aspx?advid=65" target=_blank title= ><span style="font-size:9…
 • Error Line 350, Column 138: an attribute value specification must start with a literal or a name character
  ….aspx?advid=65" target=_blank title= ><span style="font-size:9px "><b> شرکت م…
 • Error Line 351, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 351, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 352, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 352, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 353, Column 55: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  خدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری در دوبی<div class=advspace></div>
 • Error Line 353, Column 63: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  خدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری در دوبی<div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 355, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 355, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 357, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 357, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 359, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 359, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 360, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
         </a></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 361, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a href="http://www…
 • Error Line 361, Column 26: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a href="http://www…
 • Error Line 361, Column 122: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ad.net/redirect.aspx?advid=66" target=_blank title= ><b>سایـت نیازمندیهای آس …
 • Error Line 361, Column 137: an attribute value specification must start with a literal or a name character
  …redirect.aspx?advid=66" target=_blank title= ><b>سایـت نیازمندیهای آس بـــازار
 • Error Line 362, Column 16: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  </b><div class=advspace></div>
 • Error Line 362, Column 24: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  </b><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 367, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 367, Column 21: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
   <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 368, Column 35: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
         </a></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 369, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://ha…
 • Error Line 369, Column 27: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv2 align=center style="text-align:center " ><a href="http://ha…
 • Error Line 369, Column 99: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …r " ><a href="http://hamsaye85.ir" target=_blank title= ><b>فروشـگاه همســـایه
 • Error Line 369, Column 114: an attribute value specification must start with a literal or a name character
  …r " ><a href="http://hamsaye85.ir" target=_blank title= ><b>فروشـگاه همســـایه
 • Error Line 370, Column 16: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  </b><div class=advspace></div>
 • Error Line 370, Column 24: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  </b><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 371, Column 38: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  بزرگترين فروشگاه اينترنتي <div class=advspace></div>
 • Error Line 371, Column 46: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  بزرگترين فروشگاه اينترنتي <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 373, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 373, Column 21: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
   <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 375, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div>
 • Error Line 376, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a><b>فـروش فـوق ال…
 • Error Line 376, Column 26: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=textadv align=center style="text-align:center " ><a><b>فـروش فـوق ال…
 • Error Line 378, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 378, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 378, Column 38: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 378, Column 46: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 382, Column 12: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 382, Column 20: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 382, Column 38: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>
 • Error Line 382, Column 46: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
  <div class=advspace></div><div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 384, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
   <div class=advspace></div>
 • Error Line 384, Column 21: document type does not allow element "div" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
   <div class=advspace></div>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 388, Column 10: required attribute "type" not specified
   <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 401, Column 50: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/selectnews.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 401, Column 51: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/selectnews.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 401, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/selectnews.png">
 • Error Line 408, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60418" target=_blank >
 • Error Line 409, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>دوست نداشتيم در اين شرايط با نفت بازي کنيم</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 414, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 415, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60418" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 415, Column 144: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …//navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/1605445.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 415, Column 154: required attribute "alt" not specified
  …//navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/1605445.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 423, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60415" target=_blank >
 • Error Line 424, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>وينگو بگوويچ مدير تيم‌هاي پايه پرسپوليس شد</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 429, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 430, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60415" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 430, Column 144: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …//navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/1448356.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 430, Column 154: required attribute "alt" not specified
  …//navad.net/./NewsPic/Large1391/12/10/1448356.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 438, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60414" target=_blank >
 • Error Line 439, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>طالبي: برد خوبي براي شروع بود </h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 444, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 445, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60414" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 445, Column 142: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …p://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/803166.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 445, Column 152: required attribute "alt" not specified
  …p://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/803166.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 453, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60413" target=_blank >
 • Error Line 454, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>دوست ندارم در بازي‌هاي بعد مثل امروز بيکار باشم</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 459, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 460, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60413" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 460, Column 143: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/7346557.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 460, Column 153: required attribute "alt" not specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/7346557.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 468, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60412" target=_blank >
 • Error Line 469, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>بايد با 6 گل النصر را مي‌برديم</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 474, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 475, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60412" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 475, Column 143: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/2600086.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 475, Column 153: required attribute "alt" not specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/2600086.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 483, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60411" target=_blank >
 • Error Line 484, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>سرمربي النصر: سپاهان مستحق برد بود</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 489, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 490, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60411" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 490, Column 143: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/1229234.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 490, Column 153: required attribute "alt" not specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/1229234.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 498, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60410" target=_blank >
 • Error Line 499, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>خلعتبري: مهم موفقيت سپاهان است نه گلزني من</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 504, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 505, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60410" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 505, Column 143: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/5127047.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 505, Column 153: required attribute "alt" not specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/5127047.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 513, Column 73: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td colspan="2"> <a href="newscontent.aspx?newsid=60393" target=_blank >
 • Error Line 514, Column 24: document type does not allow element "h2" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
            <h2>18بازيکن پرسپوليس براي ديدار با سايپا مشخص شدند</h2>

  The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.

  One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").

 • Error Line 519, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
      <td valign=top >   <div class="backimg">
 • Error Line 520, Column 63: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=60393" target=_blank > <img src="http://navad.net/./Ne…
 • Error Line 520, Column 143: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/6539408.jpg" class=imgsnews /></a> </div>
 • Error Line 520, Column 153: required attribute "alt" not specified
  …://navad.net/./NewsPic/Large1391/12/9/6539408.jpg" class=imgsnews /></a> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 529, Column 57: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/lastnews.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 529, Column 58: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/lastnews.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 529, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/lastnews.png">
 • Error Line 538, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60430'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 538, Column 94: there is no attribute "Target"
  …NewsContent.aspx?NewsID=60430' Target="_blank"> دايي: فقط 10‌درصد از جايگاه‌ها…

  You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

  This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

  How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the FAQ item on valid flash.

 • Error Line 540, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60429'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 542, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60428'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 544, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60427'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 546, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60426'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 548, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60425'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 550, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60424'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 552, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60423'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 554, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60422'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 556, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60421'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 558, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60420'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 560, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60419'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 562, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60418'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 564, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60417'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 566, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60416'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 568, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60415'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 570, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60414'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 572, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60413'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 574, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60412'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 576, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60411'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 578, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60410'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 580, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60409'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 582, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60408'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 584, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60407'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 586, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60406'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 588, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60405'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 590, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60404'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 592, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60403'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 594, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60402'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 596, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60401'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 598, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60400'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 600, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60399'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 602, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60398'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 604, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60397'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 606, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60396'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 608, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60395'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 610, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60394'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 612, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60393'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 614, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60392'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 616, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60391'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 618, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60390'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 620, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60389'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 622, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60388'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 624, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60387'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 626, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60386'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 634, Column 51: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/picnewsicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 634, Column 52: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/picnewsicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 634, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/picnewsicon.png">
 • Error Line 677, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24403" target=_blank title="دربي 76">  <img src="ht…
 • Error Line 677, Column 156: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/11/7/L3736274.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 683, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24402" target=_blank title="تراکتور3-نفت آبادان2">  …
 • Error Line 683, Column 169: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/5/30/L6188781.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 689, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24400" target=_blank title="بازگشت وزنه برداران">  <…
 • Error Line 689, Column 168: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/5/20/L1585716.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 695, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24399" target=_blank title="بازگشت فرنگي کاران">  <i…
 • Error Line 695, Column 167: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/5/19/L7525222.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 701, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24398" target=_blank title="افتتاحيه المپيک">  <img …
 • Error Line 701, Column 163: required attribute "alt" not specified
  …  <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/5/7/L1577166.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 707, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24397" target=_blank title="لهستان0 - چک1">  <img s…
 • Error Line 707, Column 162: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/28/L3733909.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 713, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24396" target=_blank title="روسيه0-يونان1">  <img s…
 • Error Line 713, Column 162: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/28/L1659524.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 719, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24395" target=_blank title="ايتاليا 1- کرواسي1">  <i…
 • Error Line 719, Column 167: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/26/L5163952.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 725, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24394" target=_blank title="اسپانيا4 - ايرلند0 ">  <…
 • Error Line 725, Column 168: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/26/L8414994.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 731, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24393" target=_blank title="آلمان2 - هلند1">  <img …
 • Error Line 731, Column 163: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/25/L8150418.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 737, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24392" target=_blank title="دانمارک2 - پرتغال 3">  <…
 • Error Line 737, Column 168: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/25/L3491174.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 743, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24391" target=_blank title="اوکراين 2 - سوئد 1">  <i…
 • Error Line 743, Column 167: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/23/L9492803.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 749, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24390" target=_blank title="فرانسه 1 - انگليس 1">  <…
 • Error Line 749, Column 168: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/23/L6982385.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 755, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24389" target=_blank title="کرواسي 3 - ايرلند 1">  <…
 • Error Line 755, Column 168: required attribute "alt" not specified
  … <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/22/L1612945.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 761, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ogallery.aspx?GalleryID=24388" target=_blank title="اسپانيا 1 - ايتاليا 1"> …
 • Error Line 761, Column 169: required attribute "alt" not specified
  …  <img src="http://navad.net/GalleryPic/thum/1391/3/21/L794085.jpg" /> </a> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 774, Column 53: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newspapericon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 774, Column 54: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newspapericon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 774, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newspapericon.png">
 • Error Line 781, Column 111: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …newscontent.aspx?newsid=56716" target=_blank > <img id="newspaper1_datalistne…
 • Error Line 781, Column 291: required attribute "alt" not specified
  …net/fileupload/1391/12/9/home00.jpg" height="246" width="360" border="0" /></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 788, Column 49: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/tableicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 788, Column 50: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/tableicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 788, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/tableicon.png">
 • Error Line 811, Column 6: end tag for element "DIV" which is not open
  </DIV>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 813, Column 17: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				 <div class=linkligtbl><a href=showtable.aspx target=_blank >مشاهده جدول کا…
 • Error Line 813, Column 36: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				 <div class=linkligtbl><a href=showtable.aspx target=_blank >مشاهده جدول کا…
 • Error Line 813, Column 58: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ass=linkligtbl><a href=showtable.aspx target=_blank >مشاهده جدول کامل</a></div>
 • Error Line 818, Column 62: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/karikatoricon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 818, Column 63: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/karikatoricon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 818, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/karikatoricon.png">
 • Error Line 823, Column 10: ID "bestUserRanks" already defined
  <div id="bestUserRanks">

  An "id" is a unique identifier. Each time this attribute is used in a document it must have a different value. If you are using this attribute as a hook for style sheets it may be more appropriate to use classes (which group elements) than id (which are used to identify exactly one element).

 • Info Line 169, Column 10: ID "bestUserRanks" first defined here
  <div id="bestUserRanks">
 • Error Line 865, Column 96: required attribute "alt" not specified
  …     <a>  <img border="0" src="images/karikator/caricaturasport_05.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 872, Column 83: required attribute "alt" not specified
  …                <img border="0" src="images/karikator/2.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 879, Column 83: required attribute "alt" not specified
  …                <img border="0" src="images/karikator/3.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 886, Column 82: required attribute "alt" not specified
  …                 border="0" src="images/karikator/karim.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 893, Column 72: required attribute "alt" not specified
                    src="images/karikator/wayne1.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 900, Column 83: required attribute "alt" not specified
  …                <img border="0" src="images/karikator/3.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 907, Column 84: required attribute "alt" not specified
  …                src="images/karikator/caricaturasport_05.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 918, Column 82: required attribute "alt" not specified
  …                 border="0" src="images/karikator/karim.jpg" />

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 934, Column 56: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/excicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 934, Column 57: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/excicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 934, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/excicon.png">
 • Error Line 943, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60386'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 945, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=59730'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 947, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=59725'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 949, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=59289'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 951, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58815'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 953, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58739'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 955, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58404'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 957, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58403'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 959, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58049'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 961, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=57993'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 972, Column 59: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/kharejicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 972, Column 60: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/kharejicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 972, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/kharejicon.png">
 • Error Line 978, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60341'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 984, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60340'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 990, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60335'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 996, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60329'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1002, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60306'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1008, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60275'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1014, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60264'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1020, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60256'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1026, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60224'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1032, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60215'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1039, Column 32: cannot generate system identifier for general entity "tt"
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>

  An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (;). The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".

  Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (;). If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&amp;" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and &aelig; are different characters.

  If this error appears in some markup generated by PHP's session handling code, this article has explanations and solutions to your problem.

  Note that in most documents, errors related to entity references will trigger up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all disappear when the original problem is fixed.

 • Error Line 1039, Column 32: general entity "tt" not defined and no default entity
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Warning Line 1039, Column 34: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1039, Column 34: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1039, Column 34: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1039, Column 55: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1046, Column 58: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/matchicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1046, Column 59: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/matchicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1046, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/matchicon.png">
 • Error Line 1049, Column 17: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				 <div align=center style="width:350; z-index:100000"> 
 • Error Line 1050, Column 82: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …elect id="dpligbartar" ><option value=30>30</option> <option value=29>29</opti…
 • Error Line 1050, Column 111: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=30>30</option> <option value=29>29</option> <option value=28>28</opti…
 • Error Line 1050, Column 140: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=29>29</option> <option value=28>28</option> <option value=27>27</opti…
 • Error Line 1050, Column 169: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=28>28</option> <option value=27>27</option> <option value=26>26</opti…
 • Error Line 1050, Column 198: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=27>27</option> <option value=26>26</option> <option value=25>25</opti…
 • Error Line 1050, Column 227: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=26>26</option> <option value=25>25</option> <option value=24>24</opti…
 • Error Line 1050, Column 256: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=25>25</option> <option value=24>24</option> <option value=23>23</opti…
 • Error Line 1050, Column 285: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=24>24</option> <option value=23>23</option> <option value=22>22</opti…
 • Error Line 1050, Column 314: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=23>23</option> <option value=22>22</option> <option value=21>21</opti…
 • Error Line 1050, Column 343: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=22>22</option> <option value=21>21</option> <option value=20>20</opti…
 • Error Line 1050, Column 372: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=21>21</option> <option value=20>20</option> <option value=19>19</opti…
 • Error Line 1050, Column 401: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=20>20</option> <option value=19>19</option> <option value=18>18</opti…
 • Error Line 1050, Column 430: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=19>19</option> <option value=18>18</option> <option value=17>17</opti…
 • Error Line 1050, Column 459: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=18>18</option> <option value=17>17</option> <option value=16>16</opti…
 • Error Line 1050, Column 488: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=17>17</option> <option value=16>16</option> <option value=15>15</opti…
 • Error Line 1050, Column 517: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=16>16</option> <option value=15>15</option> <option value=14>14</opti…
 • Error Line 1050, Column 546: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=15>15</option> <option value=14>14</option> <option value=13>13</opti…
 • Error Line 1050, Column 575: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=14>14</option> <option value=13>13</option> <option value=12>12</opti…
 • Error Line 1050, Column 604: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=13>13</option> <option value=12>12</option> <option value=11>11</opti…
 • Error Line 1050, Column 633: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=12>12</option> <option value=11>11</option> <option value=10>10</opti…
 • Error Line 1050, Column 662: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=11>11</option> <option value=10>10</option> <option value=9>9</option…
 • Error Line 1050, Column 691: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …on value=10>10</option> <option value=9>9</option> <option value=8>8</option> …
 • Error Line 1050, Column 718: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=9>9</option> <option value=8>8</option> <option value=7>7</option> …
 • Error Line 1050, Column 745: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=8>8</option> <option value=7>7</option> <option value=6>6</option> …
 • Error Line 1050, Column 772: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=7>7</option> <option value=6>6</option> <option value=5>5</option> …
 • Error Line 1050, Column 799: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=6>6</option> <option value=5>5</option> <option value=4>4</option> …
 • Error Line 1050, Column 826: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=5>5</option> <option value=4>4</option> <option value=3>3</option> …
 • Error Line 1050, Column 853: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=4>4</option> <option value=3>3</option> <option value=2>2</option> …
 • Error Line 1050, Column 880: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …tion value=3>3</option> <option value=2>2</option> <option value=1>1</option> …
 • Error Line 1050, Column 907: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ion value=3>3</option> <option value=2>2</option> <option value=1>1</option>  
 • Error Line 1051, Column 58: required attribute "alt" not specified
        </select><img id="loadlogo2" src="load.gif" /></div> 

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1053, Column 31: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  		 <div id="ligbartar" align=center ></div>
 • Error Line 1054, Column 12: required attribute "type" not specified
  		 <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1069, Column 57: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/newsicon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1069, Column 58: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/newsicon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1069, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/newsicon.png">
 • Error Line 1071, Column 68: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …ودار جام حذفی ایران سال 91-92" target=_blank >	<img src="images/ltlow.gif"/></…
 • Error Line 1071, Column 105: required attribute "alt" not specified
  …دار جام حذفی ایران سال 91-92" target=_blank >	<img src="images/ltlow.gif"/></a>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1077, Column 43: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1077, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1077, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/adv.png">
 • Error Line 1090, Column 44: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1090, Column 45: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1090, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1092, Column 36: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
              <div class =adv><iframe frameborder="0" width="260px" he…
 • Error Line 1092, Column 162: value of attribute "scrolling" cannot be "No"; must be one of "yes", "no", "auto"
  …= "http://navad.ads.saba-e.com/showads.php?posid=397" scrolling="No"></iframe> 

  The value of the attribute is defined to be one of a list of possible values but in the document it contained something that is not allowed for that type of attribute. For instance, the “selected” attribute must be either minimized as “selected” or spelled out in full as “selected="selected"”; a value like “selected="true"” is not allowed.

 • Error Line 1094, Column 28: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
            <div id=advtophome></div>
 • Error Line 1104, Column 56: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/newsicon/newsIcon.gif">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1104, Column 57: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/newsicon/newsIcon.gif">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1104, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/newsicon/newsIcon.gif">
 • Error Line 1105, Column 32: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id="divspecial" class=ico></div>
 • Error Line 1113, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60428'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1119, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60426'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1125, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60414'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1131, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60413'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1137, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60412'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1143, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60411'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1149, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60410'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1155, Column 45: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews2.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60409'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1166, Column 12: required attribute "type" not specified
    <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1180, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1180, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1180, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1183, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome2></div>
 • Error Line 1187, Column 56: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/newsicon/tblicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1187, Column 57: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/newsicon/tblicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1187, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/newsicon/tblicon.png" >
 • Error Line 1190, Column 59: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
              <option selected="selected" value=1>گروه A</option>
 • Error Line 1191, Column 41: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
               <option value=2>گروه B</option>
 • Error Line 1193, Column 68: required attribute "alt" not specified
  …     </select><img id="loadlogotbl" src="load.gif" /><div id=tbldiv> </div>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1193, Column 77: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …     </select><img id="loadlogotbl" src="load.gif" /><div id=tbldiv> </div>
 • Error Line 1195, Column 31: required attribute "type" not specified
            	 <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1210, Column 50: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/topnewsIcon.png">

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1210, Column 51: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/topnewsIcon.png">

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1210, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/topnewsIcon.png">
 • Error Line 1219, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60308'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1221, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60309'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1223, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60314'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1225, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60305'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1227, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60337'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1229, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60313'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1231, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60393'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1233, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60317'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1235, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60407'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1237, Column 46: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60328'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1245, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1245, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1245, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1247, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome3></div>
 • Error Line 1251, Column 62: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/yaddashticon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1251, Column 63: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/yaddashticon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1251, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/yaddashticon.png" >
 • Error Line 1257, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60382'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1261, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60381'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1265, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60379'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1269, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60378'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1273, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60377'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1277, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60375'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1281, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60374'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1285, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60373'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1289, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60163'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1293, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60157'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1298, Column 34: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?Ncat=4&tt=یادداشت" target=_blank > ادامه ...</a>

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1298, Column 34: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?Ncat=4&tt=یادداشت" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1298, Column 34: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?Ncat=4&tt=یادداشت" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1298, Column 51: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
     <a href="news.aspx?Ncat=4&tt=یادداشت" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1306, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1306, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1306, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1308, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome4></div>
 • Error Line 1312, Column 51: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/healthicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1312, Column 52: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/healthicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1312, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/healthicon.png" >
 • Error Line 1320, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=59243'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1322, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=57866'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1324, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=45150'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1326, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=42625'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1328, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=42624'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1330, Column 47: required attribute "alt" not specified
  …   <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=42623'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1342, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1342, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1342, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1344, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome5></div>
 • Error Line 1348, Column 59: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/azariicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1348, Column 60: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/azariicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1348, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/azariicon.png" >
 • Error Line 1354, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60423'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1358, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60386'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1362, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60368'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1366, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60360'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1370, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60344'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1375, Column 42: cannot generate system identifier for general entity "cat"
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>

  An entity reference was found in the document, but there is no reference by that name defined. Often this is caused by misspelling the reference name, unencoded ampersands, or by leaving off the trailing semicolon (;). The most common cause of this error is unencoded ampersands in URLs as described by the WDG in "Ampersands in URLs".

  Entity references start with an ampersand (&) and end with a semicolon (;). If you want to use a literal ampersand in your document you must encode it as "&amp;" (even inside URLs!). Be careful to end entity references with a semicolon or your entity reference may get interpreted in connection with the following text. Also keep in mind that named entity references are case-sensitive; &Aelig; and &aelig; are different characters.

  If this error appears in some markup generated by PHP's session handling code, this article has explanations and solutions to your problem.

  Note that in most documents, errors related to entity references will trigger up to 5 separate messages from the Validator. Usually these will all disappear when the original problem is fixed.

 • Error Line 1375, Column 42: general entity "cat" not defined and no default entity
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Warning Line 1375, Column 45: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1375, Column 45: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1375, Column 45: reference to entity "cat" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1375, Column 41: entity was defined here
     <a href="news.aspx?tt=اخبار آذری ها&cat=6" > ادامه ...</a>
 • Error Line 1384, Column 56: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1384, Column 57: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1384, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esicon.png" >
 • Error Line 1391, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60390'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1394, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60388'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1397, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60365'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1400, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60342'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1403, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60288'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1407, Column 33: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=3&tt=اخبار استقلالی ها" target=_blank > ادامه ...<…

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1407, Column 33: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=3&tt=اخبار استقلالی ها" target=_blank > ادامه ...<…

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1407, Column 33: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=3&tt=اخبار استقلالی ها" target=_blank > ادامه ...<…

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1407, Column 60: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … <a href="news.aspx?cat=3&tt=اخبار استقلالی ها" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1415, Column 61: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esfahanicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1415, Column 62: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esfahanicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1415, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/esfahanicon.png" >
 • Error Line 1421, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60425'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1424, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60285'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1427, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60230'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1430, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60202'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1433, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60196'…

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1437, Column 33: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=7&tt=اخبار اصفهانی ها" target=_blank > ادامه ...</…

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1437, Column 33: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=7&tt=اخبار اصفهانی ها" target=_blank > ادامه ...</…

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1437, Column 33: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=7&tt=اخبار اصفهانی ها" target=_blank > ادامه ...</…

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1437, Column 59: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …  <a href="news.aspx?cat=7&tt=اخبار اصفهانی ها" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1445, Column 57: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/pesIcon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1445, Column 58: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/pesIcon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1445, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/pesIcon.png" >
 • Error Line 1451, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60427'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1457, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60424'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1463, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60419'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1469, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60416'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1475, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60415'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1482, Column 33: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=2&tt=اخبار پرسپولیسی ها" target=_blank > ادامه ...…

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1482, Column 33: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=2&tt=اخبار پرسپولیسی ها" target=_blank > ادامه ...…

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1482, Column 33: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=2&tt=اخبار پرسپولیسی ها" target=_blank > ادامه ...…

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1482, Column 61: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  … <a href="news.aspx?cat=2&tt=اخبار پرسپولیسی ها" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1490, Column 60: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/jonobiIcon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1490, Column 61: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/jonobiIcon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1490, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/jonobiIcon.png" >
 • Error Line 1496, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60418'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1502, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60395'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1508, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60359'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1514, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60353'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1520, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60253'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1527, Column 33: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=4&tt=اخبار جنوبی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1527, Column 33: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=4&tt=اخبار جنوبی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1527, Column 33: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=4&tt=اخبار جنوبی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1527, Column 57: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
     <a href="news.aspx?cat=4&tt=اخبار جنوبی ها" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1535, Column 60: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/shomalicon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1535, Column 61: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/shomalicon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1535, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/shomalicon.png" >
 • Error Line 1541, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60422'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1547, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60397'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1553, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60339'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1559, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60186'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1565, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=60102'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1572, Column 34: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=14&tt=اخبار شمالی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1572, Column 34: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=14&tt=اخبار شمالی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1572, Column 34: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=14&tt=اخبار شمالی ها" target=_blank > ادامه ...</a>

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1572, Column 58: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
     <a href="news.aspx?cat=14&tt=اخبار شمالی ها" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1580, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1580, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1580, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1582, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome6></div>
 • Error Line 1587, Column 55: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/90Man.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1587, Column 56: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/90Man.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1587, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/90Man.png" >
 • Error Line 1593, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=58975'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1599, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=39579'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1605, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=37527'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1611, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=37463'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1617, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=36032'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Warning Line 1624, Column 34: reference not terminated by REFC delimiter
     <a href="news.aspx?cat=10&tt=90 MAN | طنز ورزشی" target=_blank > ادامه ..…

  If you meant to include an entity that starts with "&", then you should terminate it with ";". Another reason for this error message is that you inadvertently created an entity by failing to escape an "&" character just before this text.

 • Warning Line 1624, Column 34: reference to external entity in attribute value
     <a href="news.aspx?cat=10&tt=90 MAN | طنز ورزشی" target=_blank > ادامه ..…

  This is generally the sign of an ampersand that was not properly escaped for inclusion in an attribute, in a href for example. You will need to escape all instances of '&' into '&amp;'.

 • Error Line 1624, Column 34: reference to entity "tt" for which no system identifier could be generated
     <a href="news.aspx?cat=10&tt=90 MAN | طنز ورزشی" target=_blank > ادامه ..…

  This is usually a cascading error caused by a an undefined entity reference or use of an unencoded ampersand (&) in an URL or body text. See the previous message for further details.

 • Info Line 1039, Column 31: entity was defined here
     <a href="news.aspx?cat=16&tt=اخبار خارجی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1624, Column 62: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …<a href="news.aspx?cat=10&tt=90 MAN | طنز ورزشی" target=_blank > ادامه ...</a>
 • Error Line 1631, Column 43: required attribute "alt" not specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1631, Column 44: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1631, Column 5: start tag was here
  				<img class="ico" src="images/adv.png" >
 • Error Line 1633, Column 13: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  				<div id=advhome7></div>
 • Error Line 1637, Column 61: required attribute "alt" not specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/MaghaleIcon.png" >

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1637, Column 62: end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified
  					<img class="ico" src="images/newsicon/MaghaleIcon.png" >

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 1637, Column 6: start tag was here
  					<img class="ico" src="images/newsicon/MaghaleIcon.png" >
 • Error Line 1643, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=47420'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1649, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=33824'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1655, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=21929'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1661, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=21928'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1667, Column 44: required attribute "alt" not specified
  …    <img src="images/allnews.gif" /><a href='NewsContent.aspx?NewsID=17762'

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1697, Column 20: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
        <a href=http://www.istaweb.com target=_blank > <img src="http://nava…
 • Error Line 1697, Column 26: NET-enabling start-tag not immediately followed by null end-tag
        <a href=http://www.istaweb.com target=_blank > <img src="http://nava…

  This error may occur when there is a mistake in how a self-closing tag is closed, e.g '.../ >'. The proper syntax is '... />' (note the position of the space).

 • Error Line 1697, Column 100: required attribute "alt" not specified
  …blank > <img src="http://navad.net/istaWeb.png" /></a></div><div class=counter>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1697, Column 104: end tag for element "a" which is not open
  …blank > <img src="http://navad.net/istaWeb.png" /></a></div><div class=counter>

  The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

  If this error occurred in a script section of your document, you should probably read this FAQ entry.

 • Error Line 1697, Column 122: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
  …blank > <img src="http://navad.net/istaWeb.png" /></a></div><div class=counter>
 • Error Line 1703, Column 10: required attribute "type" not specified
   <script>

  The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

  Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.

 • Error Line 1714, Column 7: end tag for "div" omitted, but OMITTAG NO was specified
  </form>

  You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

 • Info Line 26, Column 1: start tag was here
  <div class="body" align="center">
 • Error Line 1716, Column 2: no document element
   

Visitor Analysis

Daily Visitor
 • 9.333 visits
Daily Visitor